C C C C
Font size: A A A

Sections

Accommodation

‘Bashkiria’ Hotel 4*
Address: 25/29 Lenin St., Ufa, 450013    
For booking: +7 (347) 279-00-10
E-mail: reserv@gkbashkortostan.ru
Website: gkbashkortostan.ru‘Agidel’ Hotel 3*
Address: 16 Lenin St., Ufa, 450077
For booking: 8 (347) 268-00-08; 8 (347) 268-69-00 – hotel reception
e-mail: hotel_agidel@mail.ru
Website: agidelhotel.ru

 ‘Crowne Plaza Ufa-Congress Hotel’ 5*
Address: 7 Tsyurupa St., Ufa, 450057
For booking: +7 (347) 285 01 00
e-mail: reservation@cpufa.com
Website: cpufa.com


‘Nesterov Plaza’ Hotel 4*
Address: 2 Verkhnetorgovaya Square, Ufa.
For booking: +7 (347) 216 42 42
e-mail: info@nvplaza.com
Website: nesterovplaza.com‘Ural-Tau Hotel’ 3*
Address: 72 Gogol St., Ufa, 450076.
For booking: +7 (347) 200-81-11
e-mail: booking@ural-tau.com
Website: ural-tau.com
‘Hampton by Hilton Ufa’ 3*
Address: 17; 50let OKtyabya St., Ufa, 450005
For booking: +7 347 226-06-26
Website: https://www.hilton.ru/hotels/hampton-by-hilton-ufa